top of page

O nama - About us

NVO Most kulture ima za cilj povezivanje i širenje kulturnih vrijednosti Crne Gore i drugih država, putem različitih kulturnih projekata.

Kreirajući kulturne događaje, na polju vizuelnih umjetnosti, muzike, književnosti, ali i drugih oblika kulturne edukacije, želimo  da podignemo svijest građana Crne Gore o značaju kako domaće, tako i kulture drugih zemalja.

Organizovanjem okruglih stolova, predavanja, debata, prezentacija, radionica i sl.  uključili bi slušaoce / gledaoce u temu ili problem, te bi na taj način podstakli zainteresovane, naročito omladinu, na razmišljanje, istraživanje,  iskazivanje stava i akciju.

Smatramo da treba poštovati, i voljeti, svaki vid umjetnosti, novo saznanje, sve ono što nas oplemenjuje,  povezuje sa drugim ljudima, budi radost i želju za životom.

---------------------------

NGO Most kulture (Culture Bridge) is about connecting and spreading cultural values of Montenegro and other countries by means of different cultural projects.

Creating cultural events, in the fields of visual arts, music, literature, but also other forms of cultural education, we wish to elevate  consciousness of citizens of Montenegro about domestic and foreign culture.

Organizing round tables, lectures, debates, presentations, workshops etc, will involve listeners / viewers in the subject or problem, thus  incouraging them, especially the youth, to think, research, express their opinions and action.

Our belief is we should respect, and love, every form of art, a new knowledge, everything that ennobles us, connects us with other people, awakens the joy of living.

  • Facebook Social Icon

Join our mailing list

NVO Most kulture 

 vrijednosti koje nas spajaju

bottom of page